0906 88 02 31

Chính sách bán hàng Giai đoạn 1 Phân khu Zeit River County 1

Chính sách bán hàng Giai đoạn 1 Phân khu Zeit River County 1

Chính sách bán hàng Giai đoạn 1 Zeitgeist Xii – Phân khu Zeit River County 1 bao gồm các điểm chính sau đây:

1. Đối với khách hàng duy trì phí đăng kí nhưng không chọn được sản phẩm phù hợp sẽ được hưởng các chính sách sau đây:

  • Khách hàng được hưởng lãi suất tiết kiệm 4%/năm, tính từ tháng 10/2019 cho đến thời điểm mở bán.
  • Có tên được lưu trữ trong danh sách khách hàng và được quyền ưu tiên khi các giai đoạn sau được mở bán.

2. Đối với khách hàng tham gia mua trong đợt mở bán đầu tiên sẽ được chiết khấu cho tất cả sản phẩm.

Chính-sách-bán-hàng-Giai-đoạn-1-Phân-khu-Zeit-River-County-1

Chủ đầu tư GS tạo điều kiện hết sức cho khách hàng có cơ hội sở hữu căn thấp tầng xây sẵn tại Giai đoạn 1 Phân khu Zeit River County 1. Thực tế, số lượng booking vượt quá rất nhiều số lượng căn được mở bán nên chủ đầu tư tiến hành bốc thăm. Rất nhiều khách hàng đã giữ chỗ nhưng không lấy được căn được hưởng các ưu đãi như ưu tiên cho giai đoạn sau và được hưởng lãi suất 4%/năm.

thư-gửi-khách-hàng-của-chủ-đầu-tư-Zeit-River-County-1-Zeitgeist-Nhà-Bè

Rate this post

Leave a Reply